Współpraca w zakresie transportu

 
 Szanowni Państwo,
 
Jest nam bardzo miło z powodu zainteresowania jakie wzbudziła u Państwa nasza firma jako potencjalny partner biznesowy.
Zanim jednak będziemy mogli omówić szczegóły współpracy proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami, których akceptacja jest konieczna dla jej podjęcia:
 1. Ogólne Warunki Przewozu, dostępne pod adresem:
  http://www.alupolpackaging.eu/OWW_OWP
  Wzór Zlecenia na Przewóz Towarów którym posługujemy się zlecając transport (dostępne jako załącznik na niniejszej stronie). 
   
 2. Informacja RODO dla Kontrahentów i ich pracowników/współpracowników oraz o Współadministrowaniu tymi danymi:
  http://alupolpackaging.eu/odo_AP_RODO
   
Ponadto, prosimy o pobranie i rzetelne wypełnienie ankiety i wyceny zamieszczonych poniżej w pliku .xlsx oraz przesłanie jej na adres: mjakut@grupakety.com wraz ze skanami:
 • Licencji: kraj, eksport, pośrednictwo.
 • Umowy zawarcia OCS/OCPD - w pełnym brzmieniu (warunek konieczny. Można zaciemnić dane wrażliwe).
 • zaświadczenia nadania/wpisu do NIP, REGON, KRS, CEiDG.
 
Przesyłając wypełnioną ankietę oraz wymienione dokumenty potwierdzacie Państwo, że zapoznaliście się oraz osoby, których dane zostają nam udostępniane z ww. informacją RODO.
 
W temacie wiadomości proszę zawrzeć słowo „współpraca”.
 
Po weryfikacji kompletu dokumentów otrzymają Państwo informację o dalszych krokach.
W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów dodatkowy kontakt nie będzie podejmowany.
 
  

 


Ankieta do pobrania.

Wzór zlecenia do pobrania.


Alupol Packaging Spółka Akcyjna
Centrala

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
(Zakład produkcyjny)

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty

tel.: +48 33 844 64 33

Alupol Films Sp. z o.o.
Wyszukaj w serwise

Platforma zakupowa