Informacje dla Akcjonariuszy

Alupol Packaging Spółka Akcyjna

ul. Strefowa 4

43-109 Tychy,Polska

 

NIP: 646 23 67 488

 

REGON: 273884817

 

Zarejestrowana w Rejestrze Predsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000357912  przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

 

Kapitał zakładowy / wpłacony 170 635 500,00 PLN

 

 

Dematerializacja akcji 

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28 lutego 2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji a by mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.”

 

 

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

 

Rejestr akcjonariuszy 

W dniu 10 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alupol Packaging S.A. wybrało Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie jako podmiot uprawniony do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki.

 

Uchwała NWZ w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki 

 

 

 

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach

[25.08.2020] Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10.09.2020r.

[29.04.2021] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14.05.2021r.

 

 

Pozostałe ogłoszenia

[17.09.2020] Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentacji akcji

[08.10.2020] Drugie wezwanie do złożenia dokumentacji akcji

[29.10.2020] Trzecie wezwanie do złożenia dokumentacji akcji

[19.11.2020] Czwarte wezwanie do złożenia dokumentacji akcji

[10.12.2020] Piąte wezwanie do złożenia dokumentacji akcjiAlupol Packaging Spółka Akcyjna
Centrala

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
(Zakład produkcyjny)

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty

tel.: +48 33 844 64 33

Alupol Films Sp. z o.o.
Wyszukaj w serwise

Platforma zakupowa