2016-02-02

2016-02-02

W dniu 1.02.2016 Alupol Films Sp. z o.o., podmiot zależny od Alupol Packaging S.A., otrzymał kolejne zezwolenie nr 209/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Wartość wydatków (kosztów kwalifikowanych) objętych tym zezwoleniem wyniesie od 90 do 117 mln zł. Wydatki te zostaną poniesione przez Alupol Films Sp. z o.o. do dnia 31.12.2022 roku. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oświęcimiu, a głównym celem nowego przedsięwzięcia, będzie zwiększenie mocy wytwórczych w zakresie produkcji i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych. Powyższa inwestycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie zwiększenia mocy produkcyjnych Segmentu Opakowań Giętkich i jest zgodna z jego długookresową strategią rozwoju.

 


Alupol Packaging Spółka Akcyjna
Centrala

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
(Zakład produkcyjny)

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty

tel.: +48 33 844 64 33

Alupol Films Sp. z o.o.
Wyszukaj w serwise

Platforma zakupowa