Druga linia do produkcji folii BOPP w Alupol Films

2017-10-13

W związku z pełnym obłożeniem pierwszej linii do produkcji folii BOPP, uruchomionej  w Alupol Films w listopadzie 2016 roku, zaistniała uzasadniona potrzeba przyspieszenia inwestycji obejmującej budowę nowego zakładu z kolejną linią do produkcji takich folii.
W dniu 12.10.2017r., Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. zatwierdziła zmiany planu inwestycyjnego na lata 2017 - 2020 zawartego w „Strategii 2020”. Dzięki temu nastąpi zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich o kwotę 110 mln zł przeznaczoną na budowę drugiej linii do produkcji folii BOPP w zakładzie zlokalizowanym w Oświęcimiu (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019 w ramach posiadanego zezwolenia strefowego (komunikat z dnia 1 lutego 2016).
 


Alupol Packaging Spółka Akcyjna
Centrala

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
(Zakład produkcyjny)

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty

tel.: +48 33 844 64 33

Alupol Films Sp. z o.o.
Wyszukaj w serwise

Platforma zakupowa