Contact

Alupol Packaging plc. (HQ)
ul. Strefowa 4
43-109 Tychy
Poland

 

tel.: +48 32 324 57 00
fax: +48 32 329 11 55

alupol@grupakety.com


TAX IDENTIFICATION NUMBER: 646 23 67 488
NATIONAL BUSINESS REGISTRY NUMBER: 273884817
STATE COURT REGISTER NUMBER: 0000357912  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Share capital/ paid up: 170 635 500,00 PLN

 
Sales department:

tel. +48 32 324 57 70       kpieczara@grupakety.com

tel. +48 32 324 57 38       akudlacik@grupakety.com

 

Purchasing department:

tel. +48 32 324 57 94       mdyrda@grupakety.com

tel. +48 32 324 57 98       epysz@grupakety.com

tel. +48 32 324 57 73       zkominek@grupakety.com

 

Data protection officer (DPO):

 Grzegorz Krawiec            IOD_AP@grupakety.com

 Alupol Packaging Kęty Ltd. (Production plant)
ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty
Poland

 

tel.: +48 33 844 64 33
fax: +48 33 844 67 76   

 

TAX IDENTIFICATION NUMBER: 549 23 73 493
NATIONAL BUSINESS REGISTRY NUMBER: 120950881
STATE COURT REGISTER NUMBER: 0000331243  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Share capital/ paid up: 80 100 000,00 PLN

 

Data protection officer (DPO):

 Grzegorz Krawiec            IOD_APK@grupakety.com

 Alupol Packaging Spółka Akcyjna
Centrala

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
(Zakład produkcyjny)

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty

tel.: +48 33 844 64 33

Alupol Films Sp. z o.o.
Wyszukaj w serwise

Platforma zakupowa