Firma

Grupa Alupol Packaging wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kęty S. A. jest największym producentem opakowań giętkich w kraju i jednym z największych w Europie. W jej skład wchodzą Alupol Packaging S.A. zlokalizowana w Tychach oraz spółki zależne: Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. i Alupol Films Sp. z o.o. Współpracujemy z największymi koncernami międzynarodowymi, a także dużymi przedsiębiorstwami działającymi na rynku lokalnym w branżach koncentratów spożywczych, cukierniczej, tłuszczowej, mleczarskiej, mięsnejfarmaceutycznej i chemicznej.

 


 

 


 

Od lat konsekwentnie budujemy silną pozycję rynkową. Duże inwestycje w najnowocześniejsze urządzenia i technologie trwające nieprzerwanie od 1996 roku sprawiły, że jesteśmy postrzegani na rynku jako pewny i niezawodny dostawca.Ważne daty:

  

1956

-

Powstanie Wydziału Walcowni Folii 

1970

-

Otwarcie nowoczesnej walcowni folii i wydziału opakowań

1992

-

Przekształcenie Zakładów Metali Lekkich "Kęty" w Spółkę Akcyjną

1996

-

Debiut Spółki ZML Kęty S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1999

-

Uruchomienie nowoczesnej fabryki opakowań giętkich Alupol w strefie ekonomicznej w Tychach

2001

-

Modernizacja walcowni folii w Kętach 

2005

-

Uruchomienie zakładu produkcyjnego wytwarzającego opakowania metodą fleksograficzną

2006

-

Pożar w fabryce opakowań w Kętach

2006

-

Dywersyfikacja produkcji w dwóch niezależnych zakładach w Kętach i w Tychach

2009

-

Powstanie nowej spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., która przejęła majątek Segmentu Opakowań Giętkich w Kętach

2009

-

Objęcie przez Alupol Sp. z o.o. 100% udziałów w Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.

2010

-

Przekształcenie Alupol Spółka z o.o. w Alupol Packaging Spółka Akcyjna

2014

-

Utworzenie spółki zależnej Alupol Films Sp. z o.o.

2016

-

Rozpoczęcie produkcji 5-cio warstwowej folii BOPP w Alupol Films Sp. z o.o.

 

 

lGrupa Kęty                    Alupol Films Sp. z o.o. 

 Alupol Packaging Spółka Akcyjna
Centrala

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
(Zakład produkcyjny)

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty

tel.: +48 33 844 64 33

Alupol Films Sp. z o.o.
Wyszukaj w serwise

Platforma zakupowa