Firma

Grupa Alupol Packaging wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kęty S. A. jest największym producentem opakowań giętkich w kraju i jednym z największych w Europie. W jej skład wchodzą Alupol Packaging S.A. zlokalizowana w Tychach oraz spółki zależne: Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. i Alupol Films Sp. z o.o. Współpracujemy z największymi koncernami międzynarodowymi, a także dużymi przedsiębiorstwami działającymi na rynku lokalnym w branżach koncentratów spożywczych, cukierniczej, tłuszczowej, mleczarskiej, farmaceutycznej i chemicznej.

 


 

 


 

Od lat konsekwentnie budujemy silną pozycję rynkową. Duże inwestycje w najnowocześniejsze urządzenia i technologie trwające nieprzerwanie od 1996 roku sprawiły, że jesteśmy postrzegani na rynku jako pewny i niezawodny dostawca.Ważne daty:

1956  - Powstanie Wydziału Walcowni Folii 
1970  - Otwarcie nowoczesnej walcowni folii i wydziału opakowań
1992  - Przekształcenie Zakładów Metali Lekkich "Kęty" w Spółkę Akcyjną
1996  - Debiut Spółki ZML Kęty S.A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
1999  - Uruchomienie nowoczesnej fabryki opakowań giętkich Alupol w strefie ekonomicznej w Tychach
2001  - Modernizacja walcowni folii w Kętach 
2005  - Uruchomienie zakładu produkcyjnego wytwarzającego opakowania metodą fleksograficzną
2006  - Pożar w fabryce opakowań w Kętach
2006  - Dywersyfikacja produkcji w dwóch niezależnych zakładach w Kętach i w Tychach
2009  - Powstanie nowej spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z. o.o., która przejęła majątek Segmentu Opakowań Giętkich w Kętach
2009  - Objęcie przez Alupol Sp. z o.o. 100% udziałów w Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
2010  - Przekształcenie Alupol Spółka z o.o. w Alupol Packaging Spółka Akcyjna
2014  - Utworzenie spółki zależnej Alupol Films Sp. z o.o.

 

lGrupa Kęty                    Alupol Films Sp. z o.o. 

 Alupol Packaging Spółka Akcyjna
Centrala

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
(Zakład produkcyjny)

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty

tel.: +48 33 844 64 33

Alupol Films Sp. z o.o.
Wyszukaj w serwise

Platforma zakupowa