Ochrona danych osobowych Dostawców przystępujących do współpracy z Alupol Packaging S.A.

     

 

Realizując obowiązek prawny nałożony na administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, przedstawiamy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i ich pracowników / współpracowników

 

Klauzula informacyjna dotycząca współadministrowania danymi osobowymi kontrahentów i ich pracowników / współpracowników

 

 

 

 Dokument do pobrania.

 Alupol Packaging Spółka Akcyjna
Centrala

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
(Zakład produkcyjny)

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty

tel.: +48 33 844 64 33

Alupol Films Sp. z o.o.
Wyszukaj w serwise

Platforma zakupowa