Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności

Spółki Grupy Alupol Packaging są wiodącymi producentami opakowań giętkich przeznaczonych do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością. W związku z tym kładziemy bardzo duży nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo oferowanych produktów. Mając na uwadze powyższy aspekt Spółki Grupy Alupol Packaging wdrożyły i certyfikowały System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywnościowym, opierając się na normach ISO 9001, 22000 oraz standardzie BRC Packaging.

 

Również wpływ produkcji na środowisko stanowi bardzo istotną kwestię w planowaniu rozwoju naszej firmy. Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 umożliwia zachowanie równowagi pomiędzy zgodnym z obowiązującymi wymogami prawa i rentownym funkcjonowaniem firmy, a dbaniem o nasze środowisko naturalne.

 

Spółki Grupy Alupol Packaging kładą bardzo silny nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników. Od roku 2004 mają wdrożony i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z PN-EN 18001:2004 będący częścią strategii zarządzania czynnikami ryzyka w miejscu pracy.

 

 

POLITYKI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alupol Packaging Spółka Akcyjna
Centrala

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
(Zakład produkcyjny)

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty

tel.: +48 33 844 64 33

Alupol Films Sp. z o.o.
Wyszukaj w serwise

Platforma zakupowa