Papier powlekany ekstruzyjnie wysokobarierową warstwą tworzywa

Ekstruzyjna technologia powlekania papieru tworzywami sztucznymi pozwala na uzyskanie laminatu bez dodatkowych operacji technologicznych i bez użycia klejów. Laminat na bazie papieru z tworzywową warstwą zgrzewalną od w wielu lat jest jedną z podstawowych struktur opakowań do produktów sypkich. Dzięki rozwojowi technologii możliwe jest uzyskanie w tym laminacie wysokiej bariery funkcjonalnej na tlen. Zastosowanie takiego rozwiązania jest jednym ze sposobów realizacji działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez eliminację folii aluminiowej i obniżenie masy opakowań wprowadzanych na rynek. Dzięki wielowarstwowej strukturze tworzywa sztucznego i zastosowaniu EVOH, przy stosunkowej niskiej masie całkowitej laminaty mogą posiadać bardzo dobre właściwości barierowe, mechaniczne i zgrzewalne.


Laminat Pap/PE-EVOH-PE posiada bardzo dobrą barierę na tlen i parę wodną. Może on docelowo zastąpić takie laminaty jak np. Pap/Pe/Alu/Pe. Dzięki różnym grubościom warstw uzyskano możliwość zastosowania tego laminatu do pakowania szerokiej grupy wyrobów spożywczych takich jak: produkty typu instant, przyprawy, herbaty, itp

Zalety nowego barierowego laminatu wykonanego w technologii ekstruzyjnego powlekania:

  • dobra zgrzewalność i wytrzymałość,
  • posiada barierę na tlen i wodę (możliwość dostosowania poziomu do wymagań produktu),
  • szeroki zakres grubości warstwy tworzywa (od 15um do 50um),
  • zastosowanie do pakowania szerokiej gamy produktów sypkich takich jak: produkty typu instant, przyprawy, herbaty, itp

Jako rozwiązanie pozwalające na działania w kierunku zrównoważonego rozwoju:

  • eliminuje potrzebę stosowanie w laminatach folii aluminiowej,
  • eliminuje potrzebę stosowania klejów i związanych z tym emisję substancji lotnych - związki organiczne (LZO),
  • umożliwia używania lżejszego opakowania dzięki usunięciu warstwy Al