Opakowania na bazie wysokobarierowej folii z warstwą PetG zgrzewalne do poliestru

Alupol Packaging promuje laminaty bazujące na foliach polipropylenowych BOPP i PPB™.

Zastosowanie wielowarstwowych folii wysokobarierowych i laminatów na ich bazie jest jednym z działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez obniżenie masy opakowań wprowadzanych na rynek. Dzięki wielowarstwowej strukturze folii i zastosowanych składnikach, przy stosunkowej niskiej masie całkowitej folie mogą posiadać bardzo dobre właściwości barierowe, mechaniczne i zgrzewalne.Folia HBF9™ posiada bardzo dobrą barierę na tlen i parę wodną. Dzięki wzbogaceniu jej o warstwę zgrzewalną typu PET G uzyskano możliwość zgrzewania laminatów z jej udziałem do nieuszlachetnionego PET. Pozwala to na używanie w procesie pakowania produktów jednowarstwowych sztywnych tacek PET. Dzięki niskiej temperaturze zgrzewu można ją stosować jako składnik laminatu tzw. folii górnej do sztywnych tacek wykonanych z PET o różnym składzie oraz tam gdzie wymagane jest zgrzewanie do zewnętrznej warstwy laminatów wykonanej z PET (zgrzew A do B).

Zalety nowej folii HBF z warstwą zgrzewalną PetG (PE/EVOH/PETG):

 • możliwość laminacji z folią BOPET oraz innymi materiałami wstęgowymi drukowanymi i bez druku,
 • dobra zgrzewalność i wytrzymałość,
 • możliwość bezpośredniego zgrzewania do tacek APET i folii BOPET,
 • posiada barierę na tlen i wodę (możliwość dostosowania poziomu do wymagań produktu),
 • szeroki zakres grubości (obecnie od 25um),
 • zastosowanie do pakowania szerokiej gamy produktów, takich jak: świeże mięso, wędliny, sery, pieczywo itp.

Jako rozwiązanie pozwalające na działania w kierunku zrównoważonego rozwoju:

 • eliminuje potrzebę laminowania PE do sztywnej tacki PET,
 • jest zgrzewalna do jednowarstwowych tacek PET o różnym składzie,
 • eliminuje potrzebę stosowania klejów i związanych z tym emisję substancji lotnych - związki organiczne (LZO),
 • umożliwia używania lżejszego plastikowego opakowania dzięki usunięciu warstwy PE,
 • umożliwia skrócenie cykli na liniach pakowania żywności dzięki niższej temperaturze zgrzewania,
 • umożliwia mniejsze zużycie energii poprzez obniżenie temperatury zgrzewania,
 • umożliwia zmniejszenie ilości odpadów przemysłowych.