Menu

Druga linia do produkcji folii BOPP w Alupol Films

2017-10-13

W związku z pełnym obłożeniem pierwszej linii do produkcji folii BOPP, uruchomionej w Alupol Films w listopadzie 2016 roku, zaistniała uzasadniona potrzeba przyspieszenia inwestycji obejmującej budowę nowego zakładu z kolejną linią do produkcji takich folii. W dniu 12.10.2017r., Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. zatwierdziła zmiany planu inwestycyjnego na lata 2017 - 2020 zawartego w „Strategii 2020”. Dzięki temu nastąpi zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich o kwotę 110 mln zł przeznaczoną na budowę drugiej linii do produkcji folii BOPP w zakładzie zlokalizowanym w Oświęcimiu (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019 w ramach posiadanego zezwolenia strefowego (komunikat z dnia 1 lutego 2016).