Grupa Alupol Packaging wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kęty S. A. jest największym producentem opakowań giętkich w kraju i jednym z największych w Europie. W jej skład wchodzą Alupol Packaging S.A. zlokalizowana w Tychach oraz spółki zależne: Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. i Alupol Films Sp. z o.o. Współpracujemy z największymi koncernami międzynarodowymi, a także dużymi przedsiębiorstwami działającymi na rynku lokalnym w branżach koncentratów spożywczych, cukierniczej, tłuszczowej, mleczarskiej, mięsnej, farmaceutycznej i chemicznej.


Od lat konsekwentnie budujemy silną pozycję rynkową. Duże inwestycje w najnowocześniejsze urządzenia i technologie trwające nieprzerwanie od 1996 roku sprawiły, że jesteśmy postrzegani na rynku jako pewny i niezawodny dostawca.

Ważne daty:

 • 1956 - Powstanie Wydziału Walcowni Folii
 • 1970 - Otwarcie nowoczesnej walcowni folii i wydziału opakowań
 • 1992 - Przekształcenie Zakładów Metali Lekkich "Kęty" w Spółkę Akcyjną
 • 1996 - Debiut Spółki ZML Kęty S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • 1999 - Uruchomienie nowoczesnej fabryki opakowań giętkich Alupol w strefie ekonomicznej w Tychach
 • 2001 - Modernizacja walcowni folii w Kętach
 • 2005 - Uruchomienie zakładu produkcyjnego wytwarzającego opakowania metodą fleksograficzną
 • 2006 - Pożar w fabryce opakowań w Kętach
 • 2006 - Dywersyfikacja produkcji w dwóch niezależnych zakładach w Kętach i w Tychach
 • 2009 - Powstanie nowej spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., która przejęła majątek Segmentu Opakowań Giętkich w Kętach
 • 2009 - Objęcie przez Alupol Sp. z o.o. 100% udziałów w Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
 • 2010 - Przekształcenie Alupol Spółka z o.o. w Alupol Packaging Spółka Akcyjna
 • 2014 - Utworzenie spółki zależnej Alupol Films Sp. z o.o.
 • 2016 - Rozpoczęcie produkcji 5-cio warstwowej folii BOPP w Alupol Films Sp. z o.o.