Alupol Packaging środowisku naturalnemu

HBF9™ wysokobarierowa 9-cio warstwowa folia tworzywowa

Spółki Alupol Packaging rozwijają technologie produkcji opakowań, które minimalizują ich wpływ na środowisko naturalne. Jedną z takich innowacyjnych technologii jest produkcja dwuwarstwowych laminatów z użyciem własnej wysokobarierowej folii HBF9™. Zastępują one np. laminaty o budowie PET/Al/PE, PET/PETmet/PE, PETmet/PE co umożliwia redukcję (30% - 50%) gramatury opakowania.
Oznacza to, że odbiorcy tych opakowań wprowadzają do środowiska średnio o 40% mniej odpadów.
Ponadto poprzez zastosowanie wyrafinowanych warstw zgrzewalnych, energochłonność procesu pakowania produktu jest mniejsza o około 20%. Również mniejsza energia wykorzystywana jest w trakcie procesu produkcji samego laminatu, gdyż w miejsce dwóch laminacji wykonujemy tylko jedną.

Laminaty na bazie papieru

Coraz większą popularnością na rynku cieszą się opakowania biodegradowalne. Alupol Packaging unowocześnił i powiększył swoje moce produkcyjne w tym zakresie poprzez uruchomienie nowoczesnego urządzenia Ekstruder Tandem. Produkowane na nim laminaty bazują na papierze, który jest surowcem ekologicznym. Laminaty niebiodegradowalne na bazie PET/Al/PE są zastępowane laminatami na bazie papieru Pap/PE/Al/PE co pozwala wprowadzić do środowiska o około 50% mniej materiałów nie ulegających biodegradacji.

Ponadto podjęliśmy kolejne działania mające na celu ograniczenie naszego wpływu na środowisko. Spełniliśmy standardy Forest Stewardship Council® i uzyskaliśmy certyfikat FSC®, który potwierdza kontrolę nad całym łańcuchem dostaw gwarantując, iż papier wykorzystany do produkcji opakowania pozyskany został z kontrolowanych źródeł funkcjonujących w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną. Jest to szczególnie ważne dla zachowania bogactwa biologicznego i żywotności lasów.

Oferta spółek Alupol Packaging obejmuje dowolne laminaty wielowarstwowe z udziałem certyfikowanego papieru FSC®.