Zarząd

Rafał Lechowicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Mirosław Rusinek - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Tomasz Janik - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Michał Adamski - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy