Zintegrowany System Zarządzania

Spółki Grupy Alupol są wiodącymi producentami opakowań giętkich przeznaczonych do pakowania m.in. artykułów spożywczych, chemicznych i leków. Od lat staramy się sprostać wysokim wymaganiom klientów oraz silnej konkurencji. Chcąc zapewnić krajowym i zagranicznym kontrahentom wysoki standard obsługi, a konsumentom wymagany poziom bezpieczeństwa opakowań, wdrożyliśmy system zarządzania oparty na wymaganiach wynikających z norm ISO 9001, ISO 22000 oraz standardu BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials.

Istotną kwestią w planowaniu rozwoju naszej firmy są kroki zmierzające do ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Przeprowadzana identyfikacja aspektów środowiskowych i analiza ryzyka, oparte na wdrożonej normie ISO 14001, obliguje nas do spełniania wymogów prawnych, a także wpływa na optymalizację kosztów działalności poprzez: redukcję ilości odpadów, emisji gazów do powietrza, zużycia surowców i mediów.

Bardzo ważnym aspektem jest dla nas również zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników w miejscu pracy, a także poza nim. Wdrożenie systemu opartego na wymaganiach ISO 45001 stało się częścią strategii zarządzania czynnikami ryzyka w naszych zakładach produkcyjnych.

Spółki Alupol Packaging S.A i Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. na podstawie zezwoleń PAA używają w swoim procesie wytwórczym urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze. Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe corocznie prowadzone są kontrole szczelności źródeł promieniotwórczych, aby monitorować wpływ substancji promieniotwórczych na środowisko. Prowadzone na bieżąco pomiary dozymetryczne środowiska pracy także nie wykazują przekroczeń. (Oświadczenie Alupol Packaging S.A. i Oświadczenie Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.)

Mając na względzie wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, w ślad za Grupą Kęty S.A. przyjęliśmy standardy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), oparte na standardzie GRI. Pracujemy także zgodnie z Zasadami etyki i postępowania w biznesie w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Zintegrowany System Zarządzania, uwzględniający wszystkie wspomniane wymagania jest znakomitym narzędziem do sprawnej i efektywnej realizacji celów biznesowych określonych w zamieszczonych poniżej politykach.

POLITYKI:

CERTYFIKATY: