Nacinanie laserowe laminatów - system "easy open"

W celu łatwiejszego otwierania opakowań przez Konsumentów, proponujemy nacinanie laserowe zewnętrznej warstwy laminatu w kierunku wzdłużnym bądź poprzecznym. Warto zaznaczyć, że funkcja łatwego otwierania jest stosowana bez naruszania barierowości oraz właściwości mechanicznych torebek i saszetek.