Innowacyjne rozwiązania opakowaniowe na bazie folii tworzywowych z transparentną warstwą AlOx

Najnowsze, innowacyjne i wysokobarierowe laminaty na bazie polipropylenu oparte są na foliach z warstwą transparentnego tlenku aluminium AlOx. Powłoka AlOx powstaje w procesie metalizacji z jednoczesnym utlenianiem. Dzięki współpracy z firmą BOBST, producentem urządzeń do metalizacji, oraz licznym testom wewnętrznym wykonanym z udziałem naszych klientów, opracowaliśmy wysokobarierowe laminaty z warstwą AlOx, które mogą być wykorzystywane jako opakowania dla szerokiej gamy produktów.

Folie BOPP z warstwą tlenku aluminium AlOx posiadają następujące cechy:

  • Są całkowicie bezpieczne i nie wpływają na zdrowie człowieka,
  • Posiadają bardzo wysoką barierowość na tlen i parę wodną,
  • Są wysoce transparentne,
  • Mogą być stosowane w opakowaniach produktów do podgrzewania w kuchence mikrofalowej – warstwa AlOx nie jest wykrywalna przez detektor metali,
  • Mogą być stosowane jako składnik laminatów z drukiem lub bez,
  • Dają możliwość wydłużenia okresu trwałości produktu w opakowaniach transparentnych.

Nowe struktury opakowań monomateriałowych z warstwą AlOx prezentowane poniżej posiadają wysokie parametry barierowe: OTR<1,5 cm3/m2*24h oraz VWTR<1g/m2*24h co gwarantuje bezpieczne przechowywanie żywności.

Celem Alupol Packaging jest produkcja laminatów spełniających oczekiwania rynku. Laminaty o strukturze BOPP AlOx/print/BOPP pozwalają na wyeliminowanie wielomateriałowych laminatów bez znaczącej utraty własności barierowych. Możliwość takiej zmiany to innowacyjny przełom w procesach pakowania.

Oprócz folii BOPP warstwa AlOx jest nanoszona również na folie PET. W przyszłości proces będzie realizowany również dla folii PE MDO. Dzięki dostępności warstwy AlOx na różnych foliach tworzywowych możliwa będzie produkcja jednorodnych struktur laminatów zgodnych z trendami na rynku opakowań.