Produkcja laminatów z wysokobarierową folią HBF9™

Alupol Packaging partycypuje w wyznaczaniu trendów na rynku opakowań poprzez redukcję grubości wytwarzanych laminatów, przy jednoczesnym utrzymaniu zbliżonych własności barierowych.

W zakładzie w Tychach rozpoczęliśmy produkcję wielowarstwowych folii barierowych HBF9™. Dzięki zrealizowanej inwestycji oraz opracowaniu innowacyjnej technologii, wytwarzamy folie charakteryzujące się bardzo wysoką barierowością zarówno na tlen jak i parę wodną. Tworzywa te doskonale nadają się do druku i laminacji. Nowocześnie wyposażone laboratorium pozwala nam na szybkie badanie ich właściwości.

Przykładowo laminaty typu PET/PETmet/PE o gramaturze około 100g/m2 zastępowane są laminatem na bazie innowacyjnej folii HBF9™ o łącznej gramaturze 60g/m2. Pozwala to na zmniejszenie masy opakowań wprowadzanych do środowiska naturalnego o około 40%. Dodatkowo redukcji ulega liczba laminacji niezbędnych do wytworzenia gotowego wyrobu. Dzięki temu produkcja tego opakowania charaktryzuje się niską energochłonnością.

Duże zainteresowanie pocienianiem laminatów, poprzez zastosowanie folii wysokobarierowych, wykazują praktycznie wszyscy klienci - zarówno koncerny międzynarodowe jak i producenci lokalni.

Kolejnym zastosowaniem wysokobarierowych folii HBF9™ jest ich wykorzystanie w postaci mono i w laminatach z ich udziałem, do pakowania produktów szybkorotujących (sery, ryby, wędliny, świeże mięso, inne gotowe produkty żywnościowe takie jak pierogi, krokiety itp.) w technologii MAP (modified atmosphere packaging) oraz termoformowania w technologii TFFS (thermoform-fill seal packaging).

Grube folie do termoformowania i laminaty nakrywkowe posiadają doskonałe właściwości barierowe, które pozwalają na utrzymanie świeżości zapakowanych produktów w optymalnym okresie ich przydatności do spożycia. Laminaty nakrywkowe (górne) mogą posiadać cechę zabezpieczającą przed osadzaniem się pary wodnej (anti fog), a ich warstwa zgrzewalna dostosowana jest do potrzeb odbiorcy.