Produkcja laminatu wieczkowego

Alupol Packaging wprowadza na rynek nowy laminat stanowiący bazę do wykonywania wieczek - „platynek”. Proces produkcji tego laminatu odbywa się na bardzo nowoczesnej linii do powlekania i laminowania folii aluminiowej typu ekstruder tandem. Innowacyjność tego projektu polega m.in. na osiągnięciu optymalnych właściwości laminatu w jednej operacji produkcyjnej. Nowy laminat o strukturze L/Al/tworzywo, dzięki właściwościom tworzyw sztucznych, pozwala między innymi na:

  • zmniejszenie ryzyka przebicia wieczka i zwiększenie odporności na uszkodzenia,
  • zmniejszenie ryzyka nieszczelności zgrzewu z kubkiem,
  • zwiększenie zabezpieczenia produktu przed kontaktem z folią Al - wysoka odporność na korozję,
  • wyeliminowanie rozpuszczalników resztkowych i specyficznego zapachu lakieru termo,
  • wyeliminowanie możliwości pozostania skrawka aluminium na brzegu kubka z tworzywa sztucznego, co w dzisiaj stosowanych standardowych technologiach, w istotny sposób komplikuje proces recyklingu pojemnika.

Laminat doskonale nadaje się do drukowania metodą fleksograficzną i rotograwiurową. Na maszynach pakujących może być używany zarówno w postaci wstęgi jak i pojedynczych „platynek”.