Opakowania na bazie papieru drukowego z barierową warstwą termozgrzewalną

Papier drukowy z powłoką termozgrzewalną w postaci lakieru termozgrzewalnego jest materiałem opakowaniowym, który spełnia założenia minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Laminat Pap/Lt pozwala na uzyskanie szczelnego opakowania dla wielu produktów spożywczych. Zastosowany lakier termozgrzewalny posiada certyfikat dopuszczający go do bezpośredniego kontaktu z żywnością, a dzięki temu, że głównym składnikiem tego laminatu jest papier, opakowanie będzie posiadało wysoką klasę recyklingowalności. Nakładanie powłoki Lt odbywa się na etapie zadruku rotograwiurowego w systemie in-line co zdecydowanie skraca czas realizacji zlecenia i nie wymaga dodatkowych czasów technologicznych na kondycjonowanie i sezonowanie.

Główne zalety laminatu:

  • Obniżenie masy opakowań wprowadzanych na rynek. Nawet przy utrzymaniu tej samej gramatury papieru drukowego, dzięki zamianie warstwy PE na powłokę zgrzewalną Lt uzyskiwana jest istotna redukcja masy przy równoczesnym utrzymaniu właściwości mechanicznych, zgrzewalnych, a w niektórych przypadkach przy zastosowaniu specjalnych odmian powłok lakieru uzyskuje się wyższe własności barierowe.
  • W laminacie Pap/Lt istnieje możliwość redukcji składników niepożądanych poniżej 5%. Związane to jest z możliwością redukcji masy warstwy zgrzewalnej oraz z wybiórczą (ramkową) aplikacją Lt na powierzchni papieru.
  • Energoosczędność. Produkcja laminatu pozwala na rezygnację z dodatkowych energochłonnych procesów takich jak powlekanie ekstruzyjne lub laminacja.
  • Eliminacja potrzeby stosowania klejów poliuretanowych i związaną z tym emisję substancji lotnych.
  • Implementacja laminatu Pap/Lt do automatów pakujących, obsługujących obecnie dominujące na rynku Pap/PE nie stanowi większego wyzwania, nawet w przypadku bardzo szybkich automatów.