Opakowania do żywności mrożonej

Do pakowania żywności mrożonej oferujemy monofolie oraz laminaty na bazie folii: polietylenowej, polipropylenowej i poliestrowej w tym metalizowanej.

Oferujemy również drukowane laminaty i monofolie polipropylenowe z cold seal'em do pakowania lodów na patyku oraz laminaty na membrany do lodów pakowanych w kartonowe kubki.